Bli Medlem

fiber investering

Föreningsavgifter

Insats: 15000 kr
Servicesavgift: 1875 kr (engångs)
Avgift per fastighet (vid extra bostad): 100 kr (engångs)
Årsavgift: 300 kr (från 2019-01-01)

Bank-giro nr: 742-1399

Beräknat kostnad för anslutning

De som vill ha en ny anslutning får betala den aktuella kostnaden för framgrävning, inblåsning och anslutning till fastigheten. Tyvärr blir kostnaden mycket högre än vad medlemmar betalade när alla grävdes in samtidigt, och blir beroende på hur långt man är från närmaste kopplingsskåp, m.m.

Vänligen kontakta oss och vi kan ta fram en offert.

Efter det att fibern är ansluten, har Telia två tillfällen om året för nya inkopplingar. Sista anmälningsdatumen är 1:e september eller 1:e februari, och inkopplingen sker inom en månad därpå.