Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Extra Föreningsstämma

Vi kallar till en extra föreningsstämma Söndagen den I augusti 2021 kl 19.00 i Arentorps Föreningshus
på grund av att Bolagsverket kräver att vi har ytterligare en extrastämma angående godkännande av fusionsplanen.


Medlemmar i Sydvästra Vara Fiber Ek. Förening välkomnas till extra föreningsstämma, se dagordning nedan.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer önskar vi att Ni anmäler Er på e-post: styrelse@sviber.se eller SMS till 070-3081223.

Ni kan även vara med via telefon, ring 08-99 92 12 och ange möteskod 87 88 Il så kopplas Ni in till mötet. Ni kan även lämna en skriftlig fullmakt att rösta till annan medlem som går på mötet.

OBS: Tidigare utskickade fusionshandlingar gäller även vid denna extrastämma. Se följande länkarna:
- Kallelse/Dagordning
- Fusionsplan
- Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 16 kap 9§ lag (2018:672) om ekonomiska- föreningar

Publicerad: måndag 05 juli