Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Från arbetsmötet den 15:e december

Arentorp samhället
Vi kommer att ha ett möte innan jul med Varanet, tekniska kontoret på kommunen, samt gräventreprenörerna inför byggstart i Arentorp samhället.

Byggstart beräknas börja efter julhelgerna, och alla tillstånd till vägtryckningar i Arentorp är nu klara.

Angående de sträckor som ska gå igenom trädgårdar. Entreprenören som ska utföra detta jobbar med små smidiga maskiner för att minimera skador / markåterställning. De gräver ett spår, ungefär 10-20cm bredd. Maskinerna tål lite tjäle i marken, och med hänsyn till markskador anses en del tjäle även som en fördel.

Som diskuterat tidigare, föreningen är ansvarig för framgrävning till tomtgränsen. I samhället däremot, måste vi försöka minimera asfaltsgrävning i de platser där det finns ett bra alternativ. För vissa medlemmer kommer vi därför att gräva en liten sträcka i trädgården.

Medlemmar kommer att kunna prata med entreprenören kring framgrävning till huset (till egen kostnad) för intresserade.

Publicerad: söndag 15 december 2013

Från styrelsemötet den 8:e december

Arentorp samhället
Nu har vi kommit till överens med tekniskavdelningen på kommunen angående planeringen för att gräva in fiberslangarna i Arentorp samhället. Vi har också ett preliminärt avtal med en gräventreprenör vilken specialiserar i att gräva i tätorter. Vi har ett arbetsmöte den 15:e december för att kolla alla detaljer, och kommer kunna ge en yttreligare uppdatering efter dess.

Fiberinblåsningen i landsbygden
Vi vill be om ursäkt för att datumet för fiberinblåsningen i landsbygden har ändrats några gångar. Vi försöker informera er det bästa vi kan, efter den informationen som vi får från leverantören. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll har detta tyvärr ändrats några gånger. Vi är besvikna att det har blivit så, men jobbar på och ska lösa det snarast möjligt.

Publicerad: måndag 09 december 2013

Uppdatering

Publicerad i Kedumsbladet NR 4 2013

SVIBER –Sydvästra Vara Fiber Ekonomisk förenings styrelse och medarbetare jobbar på för att vi ska få snabb och säker internetuppkoppling.

SVIBER är indelat i tre områden; Östra delen, Västra delen och Arentorp. I detta sammanhang räknas ”Lillestan”, området mellan skolan och föreningshuset, till Västra delen. Där kommer grävning / ledningsdragningen att göras nu i november.

Under v 47 beräknas det sista grävningsarbetet för övriga landsbygdsområdet bli klart. Det som återstår är tryckning under vägar på 12 ställen. Detta arbete har försenats pga att vägverket slarvat bort ansökan som skickades in i början av sommaren. Nu när en ny ansökan skickats in och fått klartecken, är det sista arbetet igång.

När allt grävarbete är gjort kommer fiberblåsningen att starta i slutet av november. Man börjar i östra delen, för att fortsätta i den västra.

När all ledningsdragning och fiberblåsning är klar återstår Telias arbete att koppla in alla abonnenter. I dagsläget beräknas det vara klart i februari för områdena Östra och Västra delen. Det är då vi kan börja surfa riktigt snabbt.

Arentorps samhälle då?
Där pågår förhandlingar med Vara kommun och med entreprenörer som kan gräva i gator och trädgårdar. I planeringen beräknas samhället vara klart framåt sommaren. Men det beror ju på hur vintern blir med tjäle och snö.

Är du inte medlem än?
Så länge inte fibern är blåst kan nya medlemmar ansluta sig till SVIBER för grundkostnaden, som i nuläget är 15 000 kr.
Om man vill ansluta sig efter det blir kostnaden en annan. Förutom grundkostnaden blir det en extra anslutningskostnad på 5000 och självkostnad för grävning från huset fram till närmaste kopplingsskåp. Dessutom kan anslutning till telias abonnemang endast göras en gång i halvåret.

Uppgiftslämnare Kent Andersson, ordf i SVIBER

Publicerad: fredag 06 december 2013

Protokoll för styrelsemöte #35 den 2013-10-31

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Kopplingsskåpen ska märkas ut med namnbrickor och snöpinnar.
- Det har förekommit vandalisering av kopplingsskåp. VaraNet tittar på en försäkringslösning.
- Vedum Östra rekommenderar fakturering av medlemmarna via OCR-nummer.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Blåsningen börjar om ca två veckor. Vedum Västra och Ryda Link har kommit före oss pga att vi har vägpassager som inte varit klara.
- Vägtryckning pågår i vårt område.

Administrationsgruppen / Områden / Markavtal / Medlemsavtal
- Vi har fått några kontaktpersoner på Telia.
- Enligt dem är det möjligt att vi kan börja tända upp vårt nät i januari 2014.
- Vi kan köra igång nätet i tre etapper, Östra delen, Västra delen och Arentorp.
- Vill man ha flera telefonnummer på en fiberuppkoppling så går det men man måste då avtala med Telia om det.
- Telia säljer ADSL via telefonnätet inom vårt område. Det ska inte förväxlas med vårt fibernät.
- Vi håller ytterligare ett arbetsmöte om ledningsdragningen den 3 november.

Övriga frågor
- VaraNet har ställt frågan om vi skulle släppa Arentorp till Svenska Stadsnät. Vi har haft ett möte med dem för att förklara och diskutera tanken bakom förslaget. Det blev bestämt att vi fortsätter som planerat tidigare för att det skulle bli ett helt annolunda upplägg än vad som lovats tidigare. Styrelsen tyckte också att det var alldeles för sent i projektet att ändra riktning. Nu håller vi på att plannera färdigt grävningen i Arentorp i samarbete med Varanet, som behöver dra sin stamledning igenom samhället.

Publicerad: söndag 10 november 2013

Protokoll för styrelsemöte #34 den 2013-10-01

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Paraplyorganisationen kommer att ta fram riktlinjer för hur företag och fastighetsägare ska få ansluta sig. ByNet vill se hur vår lösning ser ut. Vi ska inventera vilka företag som kan vara med inom vårt område.
- Vedum Östra är i full drift.
- Blåsningen av fibern börjar den 7 oktober i vårt område.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Vi håller ett arbetsmöte om ledningsdragningen i Arentorp den 2 oktober.
- Var kan vi lagra materielen till Arentorp? Kontakta Kent Andersson om ni kan hjälpa till.
- Vi har grävt fram till ett par nytillkomna medlemmar.
- Vi ska anlita Vara Energi eller Kvänum Energi om någon ber oss märka ut var vår fiber går.

Administrationsgruppen / Områden / Markavtal / Medlemsavtal
- Vi går igenom markavtalen för att stämma av om några saknas. Vi håller ett arbetsmöte ang detta den 6 oktober och preliminärt den 20 oktober igen.
- Uppmärkningen av vilka ledningar som går till vilka fastigheter är klar till 99%.

Publicerad: måndag 14 oktober 2013

Protokoll för styrelsemöte #33 den 2013-08-14

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen
- Samrådsgruppen uppgår i den vanliga paraplyorganisationen.
- Nästa möte för paraplyorg hålls den 23 september.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Överskottsmaterial från fiberdragningen ska lämnas tillbaka till VaraNet så slipper vi betala för det.
- Vi får åka ut själva och lägga i lecakulor i kopplingsnodernas skåp.
- Stamledningen är dragen via vårt område fram till Vedum Östra.
- Vi håller på med märkningen på kopplingsskåpen för snart är det dags för blåsning av fibern.
- Valdemar har en fräsmaskin för dragning av fiber i asfaltsvägar. Mötet beslutade att vi anlitar Valdemar för dragningen av fiber i Arentorp.
- Elföreningen i Vara är intresserad av att samordna fräsning i gatorna Arentorp med oss. Vi håller ett möte med dem.
- Elföreningen i Vara vill använda våra kopplingskåp för att dra fiber till sina transformatorstationer. Mötet beslutade att tillåta dem att göra det eftersom vi bedömer att föreningen kan ha god nytta av ett samarbete med dem i framtiden.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Blåsningen av fiber kan ev bli av redan i september i vårt område. Vi måste skynda på medlemmarna så att de gräver in slangen till husen och monterar kopplingsboxarna före 1:a september. (se föregående nyhetspost den 16:e augusti)
- Telias Play+ ingår i grundavtalet.
- Priset för en extra TV-box ska vara 495 kr och inget annat som Telia säger.
- Det finns några markavtal som inte är klara än. Johan pratar med markägare i Korsmaden.

Övriga frågor
- Priset för nytillkommande medlemmar blir medlemsinsatsen (15 - 18 000 kr) + alla kostnader för indragning av fibern i linje med vad som beslutats inom paraplyorg.

Publicerad: tisdag 27 augusti 2013

Protokoll för styrelsemöte #32 den 2013-06-27

Ursäkta dröjsmålet. Vi har haft semester! MVH Mark, hemsidesansvarig

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Intek (fd El-Teknik) skall koppla in fibern i husen.
- Blåsning i vårt område kommer att börja i oktober enligt ny prognos.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Fiberdragningen är nästan klar i Ennerdalen. Allt flyter på men nu är det 2 veckors grävstopp.
- För Arentorp gäller att vi lägger ned fibern och kommunen betalar oss för stamledningen.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Områdesansvariga ska dela ut kopplingsdosorna som monteras på utsidan av huset.
- Ett infoblad kommer med kopplingsdosan om hur den ska monteras. Klicka för pdf kopia (275 KB).sydvästra vara fiber,  anslutning av fiber till huset
Vi har även fått ett par exempelbilder klicka för pdf (513 KB)

Ekonomin
- Avtal om nyttjanderätt har gått ut till medlemmarna i samband med fakturering 2.
- Vi har fått ett tjugotal nya medlemmar och är nu ca 220.

Kommunikation med medlemmarna/Hemsidan
- Vi behöver ha ett formulär på hemsidan där folk kan anmäla överlåtelse av medlemsskap.

Övriga frågor
Fråga: Vad händer om en medlem begär utträde efter att grävningen till hans fastighet är klar men innan den är aktiverad?
Svar: Medlemmen måste sälja vidare avtalet till nästa ägare för att få tillbaka sina pengar.

Publicerad: tisdag 06 augusti 2013

Besök oss i Vara på jordgubbensdag

På lördag är det jordgubbensdag i Vara.
Ihop med de andra fiberföreningar i kommunen har vi representanter från styrelsen i tältet vid kommunhuset.
Om ni har frågor kring föreningen, är ni välkomna att komma och prata med oss.

Publicerad: fredag 28 juni 2013

Uppdaterad hemsida

Vi har idag publicerat en liten uppdatering på hemsidan. På utbud sidan ser man nu information på vårt kommande bredband-/telefoni-/TVpaket.

Publicerad: fredag 28 juni 2013

Protokoll för styrelsemöte #31 den 2013-06-02

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Mia Forsäng blir chef för Varanet.
- Gemensamma principer för hur insatsen för nytillkomna medlemmar ska beräknas diskuteras.
- Fiberblåsningen kommer att genomföras i Vedum Västra och Vedum Västra, sen är det vår tur. I bästa fall kan fiberblåsningen börja i vårt område i augusti.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Grävning pågår i Önum mot kopplingsnoden mot Vedum Östra. Området väster om E20 är i princip färdigt med undantag för Arentorp.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Vi har 210 medlemmar som betalat den första fakturan på 10.000 kr.
- Faktura 2 (5.000 kr) och Telias erbjudande skickas ut före midsommar.

Övriga frågor
- Vi undersöker instruktioner om hur skåpet på huset och dess anslutningar ska monteras.
- Vi behöver en intresserad som kan vara behjälplig vid fiberdragningen.
- Diskuterar om områdesansvariga ska ha någon ersättning för nedlagt arbete.

Publicerad: söndag 09 juni 2013

Protokoll för styrelsemöte #30 den 2013-05-12

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen
- Anders Lilja och Tomas ordnar anslutningsavtal till medlemmarna. Det ska bifogas med 5000 kr-fakturan.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Fiber nedgrävd från E20 via Lunden. Nästa stick är Brotorpsvägen.
(Uppdatering 2013-05-23: Nu färdig grävt på norra sidan E20:n, förutom i Arentorp tätort. Börjar gräva i Önum.)
- Vi har tecknat ett avtal med huvudentreprenören Valdemar gällande grävningsarbetet.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Vi håller på att stämma av medlemsregistret och kartor och rapportera till Linus på Varanet. Kartorna behövs sen för att märka upp kopplingsskåpen.
- Några nya medlemmar har kommit med nu när grävningen tagit fart.
- Mötet höll en diskussion om hur den kommande faktureringen ska skötas. (289kr/månad till medlemmar, fakturerade kvartalsvis i förhand.)

Publicerad: söndag 26 maj 2013

Årsmöte

Årsmöteprotokollet kan nu läsas, klicka här (pdf).

Oskar Häggner från Telias butik i Trollhättan var också med och presenterade deras utbud. Klicka för en kopia på presentationen

Han bad också medlemmerna att fylla i en blankett (klicka för kopia). Där kan man välja om man vill ha något mer än föreningens baspaketet. Blanketten visar även nuvarande priser för olika uppgraderingar.

Obs: Baspaketet blir 289kr/månad för:
- Fiber bredband 100/100
- Telefon
- TV paket -lagom-
(Baspaketet kommer att faktureras av föreningen till medlemmer. Tillval kommer att faktureras av Telia direkt till medlemmer.)

Publicerad: söndag 26 maj 2013

Kallelse till årsstämma

SYDVÄSTRA VARA FIBER EK. FÖRENING kallar till FÖRENINGSSTÄMMA

Måndagen den 29 april kl 19.00 i Arentorps Föreningshus

Medlemmar i Sydvästra Vara Fiber Ek. Förening välkomnas till ordinarie föreningsstämma, se dagordning här.

Vi bjuder på fika efter stämman och kommer därefter att hålla ett informationsmöte/frågestund om nuläget, tidsplan, avtal mm samt att:

Telia kommer medverka och informera om deras tjänsteutbud med olika kanaler och vilka paket som kommer att erbjudas oss mm.

Publicerad: söndag 14 april 2013

Sammanfattning Styrelsemöte #27 den 2013-03-19

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Förhandlingen med Telia pågår fortfarande. Det upplägget som diskuteras innebär att vi får 100/100 Mbit/s, mellanutbudet av TV-kanaler samt telefoni för ca 300 kr/mån.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Vi har nu grävt knappt 2 mil ledning men står nu still pga tjälen.
- Nästa område att gräva är i Önum. Vi slipper dock gräva från reningsverket i Vara till kopplingspunkten mot Vedum Östra. Varanet gräver den biten och vi får gräva våra stickspår ifrån ledningen.
- Ansökan om vår grävning under E20 göras nu.

Övriga frågor
- Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före april månads utgång. Kallelsen ska strax skickas till medlemmer (för att hålla ner konstnader blir det per e-post för de medlemmer som har adresser).

Publicerad: måndag 01 april 2013

Sammanfattning Styrelsemöte #26 den 2013-02-19

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Telia blir sannolikt vår tjänsteleverantör. Det upplägg som diskuteras nu innebär att vi får 100/100 Mbit/s, mellanutbudet av TV-kanaler samt telefoni. De kommer ut på ett medlemsmöte och berättar om sina erbjudanden.
- Telia kommer formellt att teckna avtal med varje förening separat. Avtalet blir på 5 år. De kommer att fakturera föreningarna som fakturerar medlemmarna.
- Telia gör ett funktionstest hos varje kund när fibern är indragen för att säkerställa att förbindelsen fungerar.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Vi har nu grävt från Föreningshuset i Arentorp till Stallberg och ned mot Tumleberg via Torpa. 2 grävmaskiner och en spadgubbe jobbar 5 dagar i veckan. Hittills har vi grävt 8850 m till en kostnad av 11,40 kr/m.

Övriga frågor
- Avtalet med Nossebro Energi om Tumleberg höll inte för hushållen där vill inte ansluta sig enligt den överenskomna uppdelningen. Vi och Nossebro Energi kommer istället att hålla ett möte för att ge hushållen information så att de kan välja medlemskap själva.

Publicerad: lördag 02 mars 2013

NLT 2013-02-25

Klicka för hela nlt artikeln:
fiber grävning igång sydvästra vara

Publicerad: måndag 25 februari 2013

Idag har vi börjat plöja kabel!

Hej på er !

Kan meddela att idag har vi börjat plöja kabel.

Vi startade vid föreningshuset och ska köra mot stallberg.

MVH
Anders Lilja
VICE ORDFÖRANDE

Publicerad: torsdag 07 februari 2013

Bild över anslutningen av fiber till huset

Vi har fått en bild över hur anslutningen av fiber till varje hus kommer att se ut. Klicka på bilden för att få en PDF kopia (275 KB).
sydvästra vara fiber,  anslutning av fiber till huset

Publicerad: söndag 27 januari 2013

Sammanfattning Styrelsemöte #25 den 2013-01-13

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Inget nytt. Nästa paraplymöte den 2013-01-14.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Grävningen vid reningsverket har ej påbörjats ännu.
- Ansökningar till Vägverket om borrning under väg tar numera upp till 20 dagar att behandla vilket vi måste tänka på när vi planerar vår grävning.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Vi får två medlemmar från Ryda Link på andra sidan Getån som ligger bättre till för oss.
- Vi har fått förfrågan om vi vill släppa ett antal medlemmar på gränsen till Vedum Västra. Det verkar inte vara en bra idé eftersom vi gräver i närheten.
- Markavtalen i område 1-2 börjar bli klara.

Övriga frågor
- Ett möte med Nossebro Energi har hållits. Vi har avtalat så att Tumleberg tillhör dem men att vi får medlemmar som bor på vår sida om Tumleberg så det innebär ungefär plus/minus noll netto.

Publicerad: lördag 26 januari 2013