Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Driftstörningar

Idag har det skett ett större fel i nätverket som har gjort att vi - samt Vara, Vedum och Nossebro - är utan bredband.

Tekniker håller på kontrollera felet och det uppskattas vara igång igen till kl. 16:00

Publicerad: tisdag 30 december 2014

Besiktningen, nya intressenter, m.m.

Nu har vi slutbesiktigat vårat nät och vi fick ovanligt rent protokoll enl. Reilers som utförde besiktningen. Vi har varit runt och satt snöpinnar och id-brickor på alla kopplingsskåp, och satt fast kabelhöljen ordentligt där fibern passerar via stock över vattendrag mm. Så nu är det fysiska nätet helt klart. ?Innan denna jul som kommer det i alla fall vara klart!

Vi håller som bäst med en hel del pappersarbete så att vi kan bli godkända som förening av länsstyrelsen och Post o Telestyrelsen, och få ut hela bidraget för kanalisationen.

Vi arbetar också med några nya intressenter som Kvänum Energi projekterar åt oss. Vi har fått en budgetoffert som innefattar alla kostnader. När vi delar upp vad det kostar för varje fastighet, så blir det faktiskt ungefär den dubbla kostnaden mot vad vi ursprungliga medlemmar har betalat från början.

De allra flesta verkar vara mycket nöjda med sina fiberuppkopplingar. En del som har haft problem har fått sitta i telefonkö hos Telia, men när de väl kommit fram så har Telia löst det direkt, eller så har de skickat ny utrustning eller tekniker inom någon dag. Men vi har en medlem som det f.n. spökar ordentligt hos, hans telefon och bredband fungerar men har problem med TV:n . Topfibre ska åka dit och mäta reflexdämpningar.

Publicerad: tisdag 18 november 2014

Aktivering av tjänster

För er som inte aktiverat några tjänster på er anslutning än, om ni anmäler er innan sista augusti går det att få aktivering av tjänsterna under september. Det tar sedan 6 månader innan nästa chans kommer.

Vänligen ta kontakt med
Tomas Ljungsberg tomas.ljungsberg@sviber.se,
Tel: 0512-132 80, Mob: 0706 - 93 68 94
eller
Kent Andersson kent.andersson@sviber.se,
Tel: 0512-338 43 Mob: 0703- 08 12 23.

Publicerad: tisdag 12 augusti 2014

Support

För referens har vi lagt till på hemsidan några telfonnummer till Telias kundtjänst samt teknisk support för fiberkunder.

Finns under Kontakt i menyn ovan, och sedan Support.

Publicerad: måndag 11 augusti 2014

Driftstörningar pga. åskvädret

En del av vårt fibernät ligger nere efter åskvädret. Vi har kollat med supporten och det är ett större fel någonstans så att 4 st kopplingsnoder i kommunen är utan koppling, inkl. den som försörjar Arentorp. För tillfället tror de att vi kommer vara uppkopplade runt kl.12:00 på måndag men det är bara en uppskattning.

En påminnelse - om ni upplever problem ska felanmälan alltid göras till Telia. Detta fallet vet de redan om - noderna har bevakning till ett center i Karlstad, så de ser direkt om en av dem tappar kontakt.

Publicerad: söndag 27 juli 2014

Inkoppling av kvarstående medlemmar

I slutet på förra veckan var allt färdigblåst och svetsat i Arentorp. Telia har också hittat en lösning till problemen med medlemslistan, och har bekräftat koderna som Imtech behöver för varje medlem till inkopplingen.

Nästa vecka får de flesta kvarstående medlemmar besök av Imtech för att bli inkopplade. Vi skickade ut brev förra veckan med planerade datum / tid.

Några få kom inte med p.g.a. adressbyte, fel i fastighetsbetckning, m.m. Ordföranden, Kent Andersson, har lagt ner många timmar med samtal till Telia för att få ordning på dessa - men nu är dem nöjda och ansökningarna har skickats igenom Telias system igen - troligtvis för inkoppling senast efter semestern.

Publicerad: måndag 16 juni 2014

Uppdatering till Kedumsbladet v.22

Fiberprojektet är nu inne i sitt intensivaste slutskede. Imtech började koppla upp nod 2 i Möllentorp mot Telia mitten av april, och kopplade upp ett 40-tal medlemmar 25:e till 28:e april. Samtidigt hade Topfibre fullt upp med att svetsa fibersvansar på husen som hör till nod 9 söder och väster om Arentorp. Nu den sista veckan 19:e till 26:e maj kopplas över 100 medlemmar in till nod 9 som ligger vid föreningshuset. Samtidigt svetsar Topfibre fibersvansar på husen i Arentorp, Kedumsholm och Brotorp som hör till nod 10.

Inkopplingen till nod 10 blir tyvärr framflyttad två veckor. Det beror bl.a på en informationsmiss från Varanet till Topfibre om inkopplingsdatum av nod 9 och 10. Därför har nu Topfibre svårt att hinna med, då dom samtidigt ska blåsa fiber ute på slätten. Det var bara tur att jag råkade prata om inkopplingsdatum när jag stannade till när dom arbetade vid vägen.

Telia har tyvärr tappat en del medlemmar. Det började med fyra stycken tillhörande nod 2, sedan var det ca. tio som Imtech inte fick några koder till när dom skulle börja med nod 9. Då såg jag den gemensamma nämnaren i det kompletterande inskick vi gjorde till Telia den 28:e februari. Det var ingen på Telia som hade läst av detta och fört vidare.

Detta berör även några medlemmar tillhörande nod 10, som vi arbetar på att lösa innan inkoppling. Dessa missade medlemmar härrör sig i huvdsak från att vi inte fick in alla anslutningsavtal mot Telia, det papret som man skulle kryssa i om man ville ansluta till Telia nu, eller senare. Vi skickade påminelser och ringde runt och frågade en del, för att fånga upp så många som möjligt och det var bl.a dessa som vi skickade in 28:e februari.

Det förs nu en tät dialog både via mejl och telefon mellan föreningen, Telia, och Imtech, för att lösa alla problem.

För övrigt ska vi göra några kompletterande inmätningar på några ställen med Metria och elföreningen, var slangen går i marken. Metria hjälper oss också med dokumentationen till vägverket kring alla vägtryckningar. Sedan återstår en hel del administration och slutbesiktningar.

Kent Andersson Vara Sv. Fiber.

Publicerad: tisdag 27 maj 2014

Uppdatering v.17

Nu är allt fiber färdigblåst, förutom en 10-tal fastigheter i Arentorps samhälle vilka hade inte grävt fram till huset och satt upp kopplingsdosan. Vi kontaktar dessa medlemmar för att ordna inblåsningen (andra medlemmars uppkoppling blir inte påverkade, det är bara dessa medlemmer som kan bli försenade).

I vår föreningsområde har vi 3 st. så kallade noder, vilka har beteckningar SV02, SV09 och SV10. Nod 2 som ligger i Möllentorp är nu igång, och medlemmer börjar bli uppkopplade. Vi räknar med att ha ungefär 40 medlemmer igång inför årsmötet på måndag.

Den 15:e maj ska nod nummer 9 tändas upp vilken försörjer resten av våra lantliga medlemmar. De håller på för fullt just nu att svetsa fiber till alla fastigheter som tillhör denna noden, och i början på maj skickar vi brev till gällande medlemmer angående uppkopplingsdatum.

Nod 10 är den till Arentorp samhälle, och upptändning för denna är planerat i början på juni. Då borde vi ha alla, eller de flesta i alla fall, igång innan midsommar.

Publicerad: lördag 26 april 2014

Uppdatering v.15

Nu är allt utom Arentorps samhälle färdigblåst, och blåsningen började i samhället under senaste par dagar.

Alla kunder kopplade till nod 2 i Möllentorp (E-20 och österut) är färdigsvetsade och kontrollerades i onsdags. Vi skickar ut information innan helgen till alla kunder kopplade till nod 2 om montering i fastigheterna.

Här får ni även ett informationsblad från Imtech angående installationen, samt priser för olika tilläggstjänster de erbjudar i samband med installationssupporten klicka här (pdf, 315 KB).

Publicerad: torsdag 10 april 2014

Uppdatering v.12

Nu är det färdig grävt! Den sista grävningen i Arentorp gjordes i onsdags, alla kopplingsskåpen har gjorts i ordning och markerats, och snöpinnar till dem är beställda.

Fiberinblåsningen fortsätter. Nu är stammen inblåst, samt fiber är inblåst och svetsad till nästan hälften av våra medlemmar på landsbygden. De håller på för tillfället med blåsning i området runt föreningshuset, och strax efter det börjar dem i Arentorp. Sedan, när blåsningen i samhället är färdiggjort, ska omasfalteringen ske.

Telia har schemlagt att den första "noden" i Möllentorp ska tändas upp i slutet av April. I samband med detta börjar Imtech att besöka samtliga hus med utrustningen som behövs på insidan. Medlemmar kommer att få avisering två veckor innan besöket.

Noden i Arentorp samhälle blir den sista som tänds upp, och det är planerat för juni månad.

Nästa styrelsemöte är den 23:e april och vi ska ge en uppdatering igen strax efter det. Sedan är det årsstämma den 28:e april.

Publicerad: fredag 21 mars 2014

Uppdatering v.8

I Arentorp är asfaltsgrävningen med stamleden klart längs
Storegårdsvägen till Parkvägen. Det finns en bit kvar som ska fräsas
i asfalten på Stationsvägen.

Just nu håller Kronvall Entreprenad på att gräva i landet från södra
änden Bangårdsvägen och bakom husen där på Kedumsvägen. Sedan är det något arbete kvar kring Villavägen, "Lilla stan" / Skol området, några ihopgrävningar runt korset till Vara-, Helås, Kedumsvägen - och en tryckning under Kedumsvägen.

Ut i lantsbygden har fiberblåsningen varit igång nu i nästan tre veckor.
Stamledningarna är inblåsta, samt fibern till nästan alla medlemmars
fastigheter östra om Arentorp. Sedan vill de fortsätt och blåsa in till
medlemmarna i Arentorp. Vi ber alla att gräva färdig till huset och
montera kopplingsdosan OMGÅENDE
, enligt instruktionerna (se pdf). Om någon inte hinner med i tid är det risk för att deras hus kommer att hoppas över, och det kan vara några månader innan de jobbar i vårt område igen!

Om någon behöver hjälp att montera kopplingsdosan till huset, har
Karlbergs El möjligheten att hjälpa till. Ring Anders på 0512-130 80.

Kronvall Entreprenad kan fortfarande hjälpa till med framgrävning till
huset, telefon: 070 539 04 60. Om någon har ringt dit tidigare men
forfarande väntar, ring igen och påminn honom!

Publicerad: torsdag 20 februari 2014

Uppdatering i Kedumsbladet nr 1 2014

Publicerad i Kedumsbladet NR 1 2014Rapport om fibernätet
fiberspår i Arentorp
Om mildvädret håller i sig beräknas grävningsarbetet i samhället vara klart inom några veckor. Det mesta på östra sidan av Kedumsvägen är klart så när som kommunstammen som Valdemars fräser ner i Storegårdsvägen. Den fräsningen fungerar bäst i tjäle, då rullstenarna ligger stilla och klyvs i stället för att följa med fräständerna och fastna under asfalten och ideligen köra stopp på maskinen.

Nu är det ca 20-30 cm tjäle i gatorna och 0-10 cm tjäle i trädgårdarna beroende på snötäcke. Så om bara vädret är tjänligt börjar grävningen utmed Bangårdsvägen, på baksidan av dess trädgårdar.

Blåsningen av fibern är också igång. Företaget Topfibre AB började blåsningen av vårt område i Eling, mot Lunden och Korsmaden. Hittills har det arbetet flutit på bra och bara två gånger hittills har man varit tvungen att gräva om för att ta bort stopp i kabeln.
Allt eftersom fiberblåsningen blir klar kommer ett nytt arbetslag och fixar svetsningen i skåpen på utsidan av husen.

Företaget Imtech (fd Elteknik AB) har fått uppdraget att göra den sista kopplingen på insidan av huset. De har med sig mediakonverter och den apparatur som föreningen står för. Berörda husägare kommer att bli kontaktade för att komma överens om en tid som passar.
Man kan också, om man vill, få hjälp att koppla in TV, dator o telefon, mot en extra kostnad.

Nu är det också klart att Kvänums Energi har fått uppdraget av VaraNet att sköta drift och underhåll av nätet.

- Felanmälan ska alltid göras till Telia som sedan kontaktar Kvänums Energi.

Dagen för att fibernätet kan ”tändas upp” närmar sig alltså!

Ett klargörande angående fakturan som skickats ut till alla medlemmer i december: Föreningen har skrivit på ett avtal med VaraNet, att de kommer att sköta allt underhållning av föreningens fibernät. Kostnaden är 500 kr per medlem per år i 3 år. För momstekniska anledningar måste vi fakturera denna till medlemmer, men den totalsumman ska ingå i det taket på max. 18000 kr per medlemmer som var bestämt på årsmötet ifjol.

Uppgiftslämnare Kent Andersson, ordf i SVIBER

Publicerad: fredag 07 februari 2014

Uppdatering v.4

Arentorp: 

Grävningen har rullat på bra i Arentorps samhälle under senaste veckan.

För att det har inte varit så mycket tjäle, har vi hunnit göra en rätt så stor del av trädgårdsarbetet. De bitar som är kvar är: över gräsplanen förbi boulbanan och lekparken, Stationsvägen / Bangårdsvägen området, samt Villavägen området. Vi håller på också att ta fiberslangen under Kedumsvägen igenom en befintlig slang som var där. Vi har råkat ut för en blockering där, men jobbar på att lösa det.

Asfaltsgrävningen är nu i stort sätt klar längs Kassebergsvägen. En bit ska grävas över Lunnevägen till boulebanan, och sedan är det längs Storegårdsvägen. Detta arbetet är kommunens stamledning, så kostnaden delas med Varanet.

Områdesrepresentant för Arentorp delar ut kopplingsdosorna som monteras på utsidan av huset. Ett infoblad borde finnas med kopplingsdosan om hur den ska monteras. Klicka för pdf kopia (275 KB).sydvästra vara fiber,  anslutning av fiber till huset


Andra information
Vi har haft några frågor angående fakturan som skickats ut till alla medlemmer i december. En klargörande -
föreningen har skrivit på ett avtal med Varanet, att de kommer att sköta allt underhållning av föreningens fibernät. Kostnaden är 500 kr per medlem per år i 3 år. För momstekniska anledningar måste vi fakturera denna till medlemmer, men den totalsumman ska ingå i det taket på max. 18000 kr per medlemmer som var bestämt på årsmötet ifjol.

Publicerad: fredag 24 januari 2014

Grävning i Arentorp

Denna vecka har grävningen börjat i Arentorps samhälle.

På kartan här (klicka för pdf, 1,2 MB) kan ni se hur grävningen är planerad. Vänligen hör av er om ni har särskilda önskemål på vart de får, eller får inte, gräva i trädgården.

Vi vet att det är inte alla som får epost. Ni som får det, prata med era grannor och sprida nyheterna vidare, tack. Vi försöker också prata med så många vi kan, men det går mycket fortare ju fler som hjälper till.

För medlemmar som vill även ha hjälp med framgrävning från tomtgränsen till huset (till egen kostnad) kan kontakta entreprenören. Det är Kronvall Entreprenad som är entreprenören för grävningen i Arentorp, telefon: 070 539 04 60.

Områdesrepresentanten för Arentorp är Andreas Sällberg, Storegårdsvägen 9, Tel:0512-13556, Mob:070-2296955.

Publicerad: torsdag 16 januari 2014